Płatności

DANE DO PRZELEWU:

Be-fit Urszula Korczak

ul. Książkowa 56/21, 03-134 Warszawa

Płatność do 10-go każdego miesiąca, opłata  70 zl miesięcznie -zajęcia taneczne

grudzień -70 zł

styczeń – 70 zł

luty – 35 zł

marzec – 85 zł

kwiecień – 70 zł

maj – 70 zł

czerwiec – 50 zł

zajęcia akrobatyczne 80 zł

listopad i grudzień – 80 zł

styczeń – 80 zł

luty -40 zł

marzec – 100 zł

kwiecień – 80 zł

maj – 80 zł

czerwiec – 60 zł

Dziewczynki chodzące na zajęcia taneczne i akrobatyczne, łącznie 100 zł/miesiąc

NR KONTA:   22 1160 2202 0000 0001 8154 0079

TYTUŁEM : IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, DZIEŃ ZAJĘĆ ( NP. WTOREK ), MIESIĄC ZA KTÓRY DOKONUJEMY OPŁATY (NP. LISTOPAD)

PRZYKŁAD: Kasia Kowalska, wtorek, listopad

Opłaty są stałe, zgodne z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017

W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną dowolnie wybraną grupą po wcześniejszym poinformowaniu instruktora.

Kontakt 502-585-086 Ula Korczak

 

 

Nr konta:

46 1020 1127 0000 1902 0010 4950

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s